Aktuellt

Ett andra upprop för kammarmusiken!

Göteborgs kammarmusikförening och Högskolan för Scen och Musik bjuder in till en andra manifestation för kammarmusiken i vår tid. En eftermiddag med samtal och paneldebatter om kammarmusikens möjligheter, villkor och utmaningar.

Tisdagen den 8 november 2022

Kl. 13.00 – 16.45

Artisten, Fågelsången 1, Göteborg

Ingen deltagaravgift!

Anmälan dig senast den 1 november till: kontrapunkt@tutanota.com

Med denna manifestation vill vi skapa ett forum för att samtala om konstmusiken i (västra) Sverige. Under dagen kommer man kunna ta del av tre intressanta paneldebatter:

 

 1. Kammarmusikens infrastruktur

Medverkande:  Jenny Wilhelmsson Hedeborg, Förvaltningen för Kulturutveckling VGR, och kammarmusikentreprenörerna Karin Dornbusch, Märta Eriksson och Daniel Berg.

 1. Utbildningskedjan – återväxten är kammarmusikens enda framtid

Medverkande: Susanne Rydén, Kungliga Musikaliska Akademien, Helena Wessman, Kungliga Musikhögskolan, och Hans Davidsson, kyrkomusiker

 1. Vad vill politiken?

Medverkande: Conny Brännberg, kulturnämnden VGR, AnnaSara Perslow, Styrelsen för Kulturutveckling VGR, och Grith Fjeldmose, kulturnämnden Göteborg.

Göteborgs Kammarmusikförening anordnar samma kväll en spännande konsert på Artisten! Arvid Eriksson sjunger bl.a. Mahlers undersköna Rückert-Lieder i en version för kammarensemble. Boka din förköpsbiljett (välj rabatterad ”medlemsbiljett”) här: 

Rückert-Lieder – EasyTic

Kallelse till årsmöte!

Medlemmar i Göteborgs kammarmusikförening kallas härmed till årsmöte på HSM, Artisten sal C310, tisdag den 10 maj 2022 kl 18.00-19.30. Det blir även ett kort inslag av kammarmusik under årsmötet. Det kommer finnas möjlighet att delta via zoom för den som önskar, maila till info@goteborgskammarmusikforening.se och anmäl ditt intresse för att få en länk innan årsmötet. Varmt välkomna!

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande för mötet
 • 3. Val av sekreterare för mötet
 • 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 • 5. Fastställande av dagordningen
 • 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 • 8. Föredragning av revisionsberättelse
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Val av styrelseledamöter
 • 11. Val av revisorer
 • 12. Val av valberedning om två personer
 • 13. Fastställande av medlemsavgift
 • 14. Övriga ärenden
 • 15. Mötets avslutande

Kammarmusik under årsmötet av

Terje Skomedal, violin
Charlotta Grahn Wetter, violin
Laura Groenestein Hendriks, viola
Petra Lundin, cello

Joseph Martin Kraus (1756-1792), Stråkkvartett nr 5 i C-dur, VB 183
Allegro
Adagio
Scherzo

Johan Svendsen (1840-1911), Stråkkvartett i a-moll Op. 1
Allegro

Varmt välkomna!

Styrelsen för Göteborgs kammarmusikförening genom
Hans Davidsson (ordf.)

Årsredovisning 2021 GKf Bokslut 2021

Kom med programförslag!

Den 20 december har vi programrådsmöte i Göteborgs kammarmusikförening. Välkommen att skicka in programförslag till oss innan dess! På mötet går vi igenom alla programförslag som inkommit sedan i höstas, och hör av oss till de artister som kan komma ifråga för säsongen 22/23:
info@goteborgskammarmusikforening.se

Upprop för kammarmusiken i Västsverige!

Göteborgs kammarmusikförening och Högskolan för Scen och Musik bjuder in till en manifestation för kammarmusiken i vår tid. En eftermiddag med samtal och paneldebatter:
Kammarmusikens möjligheter, villkor och utmaningar

Tisdag den 16 november 2021
Kl 13.00-16.30
Högskolan för Scen och Musik, Sal A505
Seminariedagen är avgiftsfri.
Anmälan senast den 9 november:
kontrapunkt@tutanota.com

Med denna manifestation vill vi skapa ett forum för att samtala om konstmusiken i västra Sverige. Under en paneldebatt diskuterar kammarmusikaktörer möjligheter, utmaningar och aktuella trender idag. Under en andra
paneldebatt ges västsvenska kulturpolitiker ordet om sin syn på konstmusiken i allmänhet, och kammarmusiken i synnerhet. Vilken roll har den i vårt välfärdssamhälle? Vad behöver den för att fylla sin uppgift?

Varmt välkomna till en spännande eftermiddag, fyllda av intressanta samtal och diskussioner!

PROGRAM

13:00 Invigning

Petra Frank, prefekt, Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs
universitet
Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens
kulturnämnd
Lovisa Aldrin (L), ordförande i Region Hallands driftnämnd för kultur och skola

13:15 Kammarmusikens möjligheter och utmaningar

Helena Wessman, rektor för Kungliga Musikhögskolan Stockholm, inleder och intervjuar
Karin Dornbusch, konstnärlig ledare för Frontside Festival i Göteborg
Simon Crawford-Phillips, konstnärlig ledare för Change Music Festival i Kungsbacka/Varberg
Panel:
Tobias Granmo, kammarmusikansvarig vid HSM, ledamot i styrelserna för
Kammarmusikförbundets och ECMTA (europeiska kammarmusikförbundet).
Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborg International Organ Academy, ordförande för
Göteborgs kammarmusikförening
Susanne Rydén, preses Musikaliska akademien, VD Musik i Syd
Boel Adler, ledamot i styrelsen för Kammarmusikförbundet, musikjournalist och sångpedagog
Patric Aurell, kammarmusikansvarig Musik Hallandia, producent för Change Music Festival

14:15 Paus

14:45 Kammarmusikens roll och villkor i välfärdssamhället

Staffan Albinsson, forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, inleder och
intervjuar
Panel:
Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens
kulturnämnd
Lovisa Aldrin (L), ordförande i Region Hallands driftnämnd för kultur och skola
Håkan Lösnitz (SD), ledamot i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Hanna Bendz (C), kommunpolitiker i Ale, kandiderar till regionen
Anna Sibinska (MP), suppleant i Riksdagens kulturutskott
Iréne Sjöberg Lundin (D), ledamot i Göteborgs kommuns kulturnämnd

15:45 Publikens frågor…

till panelerna och publikens tankar i övrigt kring kammarmusikscenen i
Sverige.

16:15 Vad tar vi med oss från dagen?

Conny Brännberg, Lovisa Aldrin och Helena Wessman summerar

16:30 Avslutning

För den som vill ha något extra:

17:00 Zemlinskykvartetten möter studenter från Högskolan för scen och musik. Samtal och
frågestund musiker emellan. Alla välkomna att lyssna!
19:00 Konsert: Zemlinskykvartetten med klarinettisten Karin Dornbusch. Artisten, subventionerad
entré 100 kronor. Konserten genomförs med stöd från VGR – förvaltningen för Kulturutveckling. 

Manifestationen för kammarmusiken sker i samarbete mellan Göteborgs kammarmusikförening och Högskolan för Scen och Musik, med stöd av förvaltningen för Kulturutveckling.

                       

Samarbeten

Vi samarbetar med våra systerföreningar i närområdet, ta gärna en titt på deras verksamhet också!

Lidköpings Konsertförening:
http://lidkopingskonsertforening.se/program
Collegium Musicum:
http://www.collegiummusicum.se/program
Kammarmusik i Lerum:
http://www.kammarmusikilerum.se/konserter.htm
Kammarmusiken i Borås:
http://www.kammarmusiken.se/
Trollhättans Konsertförening:
http://www.trollhattanskonsertforening.se/konsertprogram/
Kultur på Mauritzberg:
https://mauritzbergkultur.wordpress.com/
Vänersborgs Musikförening:
http://www.vanersborgsmusikforening.se
Kammarmusikförbundet
https://www.kammarmusikforbundet.se/