Aktuellt

Upprop för kammarmusiken i Västsverige!

Göteborgs kammarmusikförening och Högskolan för Scen och Musik bjuder in till en manifestation för kammarmusiken i vår tid. En eftermiddag med samtal och paneldebatter:
Kammarmusikens möjligheter, villkor och utmaningar

Tisdag den 16 november 2021
Kl 13.00-16.30
Högskolan för Scen och Musik, Sal A505
Seminariedagen är avgiftsfri.
Anmälan senast den 9 november:
kontrapunkt@tutanota.com

Med denna manifestation vill vi skapa ett forum för att samtala om konstmusiken i västra Sverige. Under en paneldebatt diskuterar kammarmusikaktörer möjligheter, utmaningar och aktuella trender idag. Under en andra
paneldebatt ges västsvenska kulturpolitiker ordet om sin syn på konstmusiken i allmänhet, och kammarmusiken i synnerhet. Vilken roll har den i vårt välfärdssamhälle? Vad behöver den för att fylla sin uppgift?

Varmt välkomna till en spännande eftermiddag, fyllda av intressanta samtal och diskussioner!

PROGRAM

13:00 Invigning

Petra Frank, prefekt, Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs
universitet
Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens
kulturnämnd
Lovisa Aldrin (L), ordförande i Region Hallands driftnämnd för kultur och skola

13:15 Kammarmusikens möjligheter och utmaningar

Helena Wessman, rektor för Kungliga Musikhögskolan Stockholm, inleder och intervjuar
Karin Dornbusch, konstnärlig ledare för Frontside Festival i Göteborg
Simon Crawford-Phillips, konstnärlig ledare för Change Music Festival i Kungsbacka/Varberg
Panel:
Tobias Granmo, kammarmusikansvarig vid HSM, ledamot i styrelserna för
Kammarmusikförbundets och ECMTA (europeiska kammarmusikförbundet).
Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborg International Organ Academy, ordförande för
Göteborgs kammarmusikförening
Susanne Rydén, preses Musikaliska akademien, VD Musik i Syd
Boel Adler, ledamot i styrelsen för Kammarmusikförbundet, musikjournalist och sångpedagog
Patric Aurell, kammarmusikansvarig Musik Hallandia, producent för Change Music Festival

14:15 Paus

14:45 Kammarmusikens roll och villkor i välfärdssamhället

Staffan Albinsson, forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, inleder och
intervjuar
Panel:
Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens
kulturnämnd
Lovisa Aldrin (L), ordförande i Region Hallands driftnämnd för kultur och skola
Håkan Lösnitz (SD), ledamot i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Hanna Bendz (C), kommunpolitiker i Ale, kandiderar till regionen
Anna Sibinska (MP), suppleant i Riksdagens kulturutskott
Iréne Sjöberg Lundin (D), ledamot i Göteborgs kommuns kulturnämnd

15:45 Publikens frågor…

till panelerna och publikens tankar i övrigt kring kammarmusikscenen i
Sverige.

16:15 Vad tar vi med oss från dagen?

Conny Brännberg, Lovisa Aldrin och Helena Wessman summerar

16:30 Avslutning

För den som vill ha något extra:

17:00 Zemlinskykvartetten möter studenter från Högskolan för scen och musik. Samtal och
frågestund musiker emellan. Alla välkomna att lyssna!
19:00 Konsert: Zemlinskykvartetten med klarinettisten Karin Dornbusch. Artisten, subventionerad
entré 100 kronor. Konserten genomförs med stöd från VGR – förvaltningen för Kulturutveckling. 

Manifestationen för kammarmusiken sker i samarbete mellan Göteborgs kammarmusikförening och Högskolan för Scen och Musik, med stöd av förvaltningen för Kulturutveckling.

                       

Samarbeten

Vi samarbetar med våra systerföreningar i närområdet, ta gärna en titt på deras verksamhet också!

Lidköpings Konsertförening:
http://lidkopingskonsertforening.se/program
Kammarmusiken i Borås:
http://www.kammarmusiken.se/
Vänersborgs Musikförening:
http://www.vanersborgsmusikforening.se
Kammarmusikförbundet