Aktuellt

Rapport och teaser!

Den 16 november 2021 höll vi, tillsammans med VG-regionen och HSM en seminariedag – ett upprop för kammarmusiken. Vill du se en kort sammanställning av vad som hände under dagen? Titta här:

Här finns också en liten teaser för dig som vill veta mer om nästa seminariedag!

Kallelse till årsmöte!

Medlemmar i Göteborgs kammarmusikförening kallas härmed till årsmöte på HSM, Artisten sal C310, tisdag den 10 maj kl 18.00-19.30. Det blir även ett kort inslag av kammarmusik under årsmötet. Det kommer finnas möjlighet att delta via zoom för den som önskar, maila till info@goteborgskammarmusikforening.se och anmäl ditt intresse för att få en länk innan årsmötet. Varmt välkomna!

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande för mötet
 • 3. Val av sekreterare för mötet
 • 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 • 5. Fastställande av dagordningen
 • 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 • 8. Föredragning av revisionsberättelse
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Val av styrelseledamöter
 • 11. Val av revisorer
 • 12. Val av valberedning om två personer
 • 13. Fastställande av medlemsavgift
 • 14. Övriga ärenden
 • 15. Mötets avslutande

Kammarmusik under årsmötet av

Terje Skomedal, violin
Charlotta Grahn Wetter, violin
Laura Groenestein Hendriks, viola
Petra Lundin, cello

Joseph Martin Kraus (1756-1792), Stråkkvartett nr 5 i C-dur, VB 183
Allegro
Adagio
Scherzo

Johan Svendsen (1840-1911), Stråkkvartett i a-moll Op. 1
Allegro

Varmt välkomna!

Styrelsen för Göteborgs kammarmusikförening genom
Hans Davidsson (ordf.)

Årsredovisning 2021 GKf Bokslut 2021

Kom med programförslag!

Den 20 december har vi programrådsmöte i Göteborgs kammarmusikförening. Välkommen att skicka in programförslag till oss innan dess! På mötet går vi igenom alla programförslag som inkommit sedan i höstas, och hör av oss till de artister som kan komma ifråga för säsongen 22/23:
info@goteborgskammarmusikforening.se

Upprop för kammarmusiken i Västsverige!

Göteborgs kammarmusikförening och Högskolan för Scen och Musik bjuder in till en manifestation för kammarmusiken i vår tid. En eftermiddag med samtal och paneldebatter:
Kammarmusikens möjligheter, villkor och utmaningar

Tisdag den 16 november 2021
Kl 13.00-16.30
Högskolan för Scen och Musik, Sal A505
Seminariedagen är avgiftsfri.
Anmälan senast den 9 november:
kontrapunkt@tutanota.com

Med denna manifestation vill vi skapa ett forum för att samtala om konstmusiken i västra Sverige. Under en paneldebatt diskuterar kammarmusikaktörer möjligheter, utmaningar och aktuella trender idag. Under en andra
paneldebatt ges västsvenska kulturpolitiker ordet om sin syn på konstmusiken i allmänhet, och kammarmusiken i synnerhet. Vilken roll har den i vårt välfärdssamhälle? Vad behöver den för att fylla sin uppgift?

Varmt välkomna till en spännande eftermiddag, fyllda av intressanta samtal och diskussioner!

PROGRAM

13:00 Invigning

Petra Frank, prefekt, Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs
universitet
Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens
kulturnämnd
Lovisa Aldrin (L), ordförande i Region Hallands driftnämnd för kultur och skola

13:15 Kammarmusikens möjligheter och utmaningar

Helena Wessman, rektor för Kungliga Musikhögskolan Stockholm, inleder och intervjuar
Karin Dornbusch, konstnärlig ledare för Frontside Festival i Göteborg
Simon Crawford-Phillips, konstnärlig ledare för Change Music Festival i Kungsbacka/Varberg
Panel:
Tobias Granmo, kammarmusikansvarig vid HSM, ledamot i styrelserna för
Kammarmusikförbundets och ECMTA (europeiska kammarmusikförbundet).
Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborg International Organ Academy, ordförande för
Göteborgs kammarmusikförening
Susanne Rydén, preses Musikaliska akademien, VD Musik i Syd
Boel Adler, ledamot i styrelsen för Kammarmusikförbundet, musikjournalist och sångpedagog
Patric Aurell, kammarmusikansvarig Musik Hallandia, producent för Change Music Festival

14:15 Paus

14:45 Kammarmusikens roll och villkor i välfärdssamhället

Staffan Albinsson, forskare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, inleder och
intervjuar
Panel:
Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens
kulturnämnd
Lovisa Aldrin (L), ordförande i Region Hallands driftnämnd för kultur och skola
Håkan Lösnitz (SD), ledamot i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Hanna Bendz (C), kommunpolitiker i Ale, kandiderar till regionen
Anna Sibinska (MP), suppleant i Riksdagens kulturutskott
Iréne Sjöberg Lundin (D), ledamot i Göteborgs kommuns kulturnämnd

15:45 Publikens frågor…

till panelerna och publikens tankar i övrigt kring kammarmusikscenen i
Sverige.

16:15 Vad tar vi med oss från dagen?

Conny Brännberg, Lovisa Aldrin och Helena Wessman summerar

16:30 Avslutning

För den som vill ha något extra:

17:00 Zemlinskykvartetten möter studenter från Högskolan för scen och musik. Samtal och
frågestund musiker emellan. Alla välkomna att lyssna!
19:00 Konsert: Zemlinskykvartetten med klarinettisten Karin Dornbusch. Artisten, subventionerad
entré 100 kronor. Konserten genomförs med stöd från VGR – förvaltningen för Kulturutveckling. 

Manifestationen för kammarmusiken sker i samarbete mellan Göteborgs kammarmusikförening och Högskolan för Scen och Musik, med stöd av förvaltningen för Kulturutveckling.

                       

Samarbeten

Vi samarbetar med våra systerföreningar i närområdet, ta gärna en titt på deras verksamhet också!

Lidköpings Konsertförening:
http://lidkopingskonsertforening.se/program
Kammarmusiken i Borås:
http://www.kammarmusiken.se/
Vänersborgs Musikförening:
http://www.vanersborgsmusikforening.se
Kammarmusikförbundet